Cum depui declarația privind beneficiarii reali

Cine sunt beneficiarii reali ai companiei tale

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

  1. Cererea de depunere a declarației privind beneficiarii reali (original) – formular;
  2. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice (original) – detaliiformular – tip;
  3. Actul de identitate a solicitantului (reprezentantul legal al persoanei juridice sau împuternicitul acesteia) – (copie);
  4. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original).

Notă:

  • Declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune în formă autentică, personal sau prin reprezentant.
  • Formularele se distribuie la sediul ORC sau pot fi descărcate de pe portalul ONRC, secțiunea „Formulare offline RBR (Registrul Beneficiarilor Reali) ori de pe site-ul www.onrc.ro, sectiunea lnformatii de interes public, subsectiunea Formulare tip, Rubrica Formulare Beneficiari Reali. 
  • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

Sursa: www.onrc.ro

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în Registrul beneficiarilor reali.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.