Dacă ești cetățean străin, ai nevoie de cazier fiscal la Registru Comerțului?

tax documents on the table

Dacă aceasta este întrebarea ta la care cauți răspuns, răspunsul este DA.

Cazierul fiscal este obligatoriu la înființarea și modificările aduse în societățiile înregistrate în România, indiferent că ești cetățean român, străin sau firmă, română sau străină. Poți să găsești mai multe informații cu privire la unde este obligativitatea prezentării acestuia în art. 8 din O.G. nr. 39/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru ca să-ți răspund la întrebare complet, trebuie să vedem mai exact din ce categorie faci parte. Sunt 2 tipuri de cetățeni străini, și anume, cu și fără rezidență fiscală.

În cazul că ai rezidență fiscală, ți se va aplica legislația care se aplică cetățenilor țării, și anume, în cazul de față: nu vei avea nevoie să faci rost de cazier fiscal, deoarece ONRC va face rost de el pentru tine. O data cu modernizarea (care este încă în curs), nu mai este nevoie de depunerea fizică a acestuia, ONRC solicităndu-l instituțional ANAF-ului în locul tău. Astfel, cetățenii străini cu rezidență fiscală nu au nevoie să se obțină cazier fiscal pentru procedurile efectuate în cadrul ONRC.

În cazul cetățenilor fără rezidență fiscală, nu există obligativitatea de a prezenta certificatul, dar este nevoie de o declaratie proprie răspundere în formă autentică sub semnătură privată sau notarială.

Astfel, potrivit art. 8 alin. (4) din O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, cu modificările ulterioare, persoanele fizice şi juridice străine care nu sunt înregistrate fiscal în România nu au obligaţia să prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficientă declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că:

  • nu au săvârşit fapte natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal;
  • nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal;
  • nu sunt înregistrate fiscal în România.

Comunicat din partea ONRC

Potrivit dispozițiilor art. 1 din OUG nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului, pe o perioadă de 9 luni de la data de 13.11.2020, declaraţiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi pot fi transmise la oficiul registrului comerţului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier. Declaraţiile pe proprie răspundere pot fi şi în formă autentică, certificată de avocat sau date la oficiul registrului comerţului.

Deci, vei avea nevoie de o declaratie de cazier fiscal!

Avem un model orientativ pentru tine

DECLARAȚIE DE CAZIER FISCAL

        Subsemnatul/a __________________, cetățean ________, născut/ă la data de ___________, în __________, cu domiciliul în ______________,   posesor/oare al ___________ seria____ nr. ____________, eliberată de Autoritățile ______________________, la data de _____________, număr personal de identitate ______________________,

        Potrivit cu art. 8 alin. (4) din OG nr. 39/2015, privind cazierul fiscal, și cunoscând dispozițiile prevăzute de art. 326 in Noul Cod Penal, privind falsul în înscrisuri și declarații, declar pe proprie răspundere următoarele:

  • Nu am săvărșit fapte de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal;
  • Nu mă aflu în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal;
  • Nu sunt înregistrat fiscal în România.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înființare al societății _______________ S.R.L., societate în curs de constituire conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea nr. ________/_______________, înregistrat la ORC de pe lângă Tribunalul __________.

Data 17.02.2021                                       

Nume și prenume ________________

Semnătura,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.