ONRC | Prelungire durata societate

Mentiuni si modificari in ONRC

Subiect: prelungire durata societate, durata societate, schimbare durata societate

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind prelungirea duratei de funcţionare a societăţilor

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Etapa I

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte (original) – formular;
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic (original) – detalii;
 3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 4. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

Etapa a -II- a

 1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
 2. Extrasul din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a în care a fost publicată hotărârea de prelungire a duratei de funcţionare a persoanei juridice;
 3. Actul modificator al actului constitutiv privind prelungirea duratei de funcţionare a societăţii (original) – detalii;
 4. Actul constitutiv actualizat, în original – detalii;
 5. Dacă este cazul:
  • alte avize prealabile prevăzute de legile speciale (copie) – detalii;
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 6. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

Notă:

 • Prelungirea duratei de funcţionare a societăţii trebuie realizată înainte de expirarea duratei prevăzute de actul constitutiv.
 • Cererea de înregistrare se depune numai după trecerea a 30 zile de la data publicării hotărârii AGA/deciziei asociatului unic în Monitorul Oficial.
 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă. 

Cu noi transformi viziunea ta in rezultate!

Despre noi și de ce nu oferim prețuri fixe

Compania noastra își propune să fie alături de tine oferindu-ți servicii externalizate complete de contabilitateresurse umane și consultanta ONRC, alături de o experiență de peste 10 ani. Misiunea noastră este de a oferi servicii externalizate clienților noștri împreună cu profesionalism, calitate, integritate, transparență și disponibilitate. Oferim, astfel, partenerilor noștri sprijinul necesar pentru atingerea propriilor obiective și depășirea barierelor, ducând astfel la o dezvoltare durabilă și solidă.

Am fi încântați ca societatea dumneavoastră să se numere printre partenerii noștri permanenți.

Deoarece considerăm că ideea ta de afaceri și viziunea ta are valoare, ne rezervăm dreptul de a particulariza la rândul nostru onorariul lunar. Acest lucru oferindu-ne nouă, cât și ție din postura de client, flexibilitate, dar și o viziune mai clară asupra speței.

Dacă aveți întrebări, vă stăm oricând cu plăcere la dispoziția pentru a vă furniza informații cu privire la ofertă, servicii sau orice altă nelămurire la numărul de telefon afișat în site, 0720.804.784, sau la adresa de e-mail, hrcontabilitate@gmail.com/av.juridic@gmail.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.