PROCES VERBAL NEPREZENTARE SALARIATI LA NEGOCIERE/NUMIRE REPREZENTANT SALARIATI

HR CONTABILITATE NEGOCIERI COLECTIVE CCM SINDICATE - EXPERT CONTABIL 0720804784

Subiect: negocieri colective, sedinta negocieri colective, proces verbal neprezentare salariati la negociere, numire reprezentant

Ce trebuie sa faci daca ai convocat salariati si acestia nu se prezinta?

In situatia in care salariati nu s-au prezentat la negocieri sau numirea reprezentatilor care sa-i reprezinte pe salariati, se va incheia un proces verbal prin care se va atesta cine este prezent, cine lipseste, obiectivul sedintei, ce s-a constatat si se da o data sau perioada in care se va cere reunirea partilor.

ASPECTE TEORETICE

Art. 140.

(1) În scopul asigurării participării la negocierea contractelor colective de muncă la nivel de sector de activitate, grup de unităţi şi unităţi, angajatorii sau organizaţiile patronale vor transmite tuturor părţilor îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă anunţul privind intenţia de începere a negocierilor colective. În cazul în care angajatorul sau organizaţia patronală nu a iniţiat negocierile în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3), organizaţia sindicală sau reprezentanţii angajaţilor, după caz, care iniţiază negocierile conform art. 129 alin. (5) vor transmite tuturor părţilor îndreptăţite să participe la negociere anunţul privind intenţia de începere a negocierilor colective.

(2) Neinvitarea la negocieri a tuturor părţilor îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă constituie motiv de neînregistrare a contractului colectiv de muncă negociat.

(3) Anunţul prevăzut la alin. (1) va fi transmis în formă scrisă tuturor părţilor îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă, cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii negocierilor. Acestea vor confirma în scris primirea respectivului anunţ şi acceptarea sau refuzul participării la negociere. Lipsa unui răspuns scris, coroborată cu prezentarea dovezii de invitare la negocieri, va fi interpretată ca refuz de participare la negocieri.

Model PV de neprezentare la sedinta privind numirea reprezentatilor legali.

PROCES-VERBAL SEDINTA nr. __

încheiat astăzi, _________, la sediul din _________________________

Societatea ______________________ S.R.L., cu sediul social în ________________________, înregistrată la  Oficiul Registrului Comertului sub nr. ____________, C.U.I. ________, cu un numar de salariati de peste 20.

La sedinta pentru alegerea reprezentatilor privind negocierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate s-au prezentat:

  • Reprezentantul legal al societatii, anume _____________________, in baza actului constitutiv al societatii
  • Din partea salariatilor: lipsa prezenta.

Potrivit art. 130 alin. 6 din Legea dialogului social nr. 62/2011, modificata si completata ulterior, data la care se desfasoara prima  sedinta de negociere reprezinta data la care se considera negocierile ca au fost declansate.

Obiective:

  1. Alegerea reprezentantilor salariatilor societatii in vederea initierii procedurii de negociere a Contractului Colectiv de Munca la nivel de societate;
  2. Durata mandatului reprezentantilor salariatilor.

Avand in vedere ca la nivelul societatii nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative si nici reprezentanti ai salariatilor alesi, conform legii, in temeiul art.129 si art.130 din Legea nr.62/2011 a dialogului social, conducerea societatii a pus in vederea salariatilor sai sa-si desemneze reprezentantii la negociere pana la data de _______ fiind stabilit ca termen pentru prima sedinta de negociere data de _________, ora ________.

Anuntul a fost comunicat sub semnatura si afisat la sediul social si la toate sediile secundare ale societatii.

Se constata ca la data si ora mentionate in anunt nu s-a prezenat niciun reprezentant al salariatilor.

Prin urmare, in conformitate cu ar.140 alin.(3) din Legea nr.62/2011 a dialogului social, republicata, neprezentarea la negociere si lipsa unui raspuns scris este interpretata ca refuz de participare la negociere.

Pe cale de consecinta, nu poate fi negociat si incheiat un contract colectiv de munca la nivel de unitate/grup de unitate/sector.

Se decide ca o noua convocare pentru negocierea colectiva la nivel de unitate sa se faca in termen de 6 luni de la data intocmirii prezentului proces verbal.

            Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 3 exemplare, din care un exemplar pentru angajator, si 1 exemplare vor fi afisate la la sediul social si la sediul/sediile secundare din _______________________.

______________________ S.R.L

Administrator,

______________________________

Cu noi transformi viziunea ta in rezultate!

Compania noastra își propune să fie alături de tine oferindu-ți servicii externalizate complete de contabilitateresurse umane și consultanta ONRC, alături de o experiență de peste 15 ani. 

Misiunea noastră este de a oferi servicii externalizate clienților noștri împreună cu profesionalism, calitate, integritate, transparență și disponibilitate. Oferim, astfel, partenerilor noștri sprijinul necesar pentru atingerea propriilor obiective și depășirea barierelor, ducând astfel la o dezvoltare durabilă și solidă.

Am fi încântați ca societatea dumneavoastră să se numere printre partenerii noștri permanenți.

Deoarece considerăm că ideea ta de afaceri și viziunea ta are valoare, ne rezervăm dreptul de a particulariza la rândul nostru onorariul lunar. Acest lucru oferindu-ne nouă, cât și ție din postura de client, flexibilitate, dar și o viziune mai clară asupra speței. Asa ca, nu uita sa completezi formularul de mai jos!

Dacă aveți întrebări, vă stăm oricând cu plăcere la dispoziția pentru a vă furniza informații cu privire la ofertă, servicii sau orice altă nelămurire la numărul de telefon afișat în site, 0720.804.784, sau la adresa de e-mail, hrcontabilitate.ro@gmail.com/ av.juridic@gmail.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.