➢Începând cu luna ianuarie a anului următor celui în care valorile totale ale schimburilor
intra-UE de bunuri, pe fiecare flux, nu ating nivelul pragurilor statistice de excludere
stabilite pentru anul următor.
➢ Imediat: În cazul în care operatorul economic obligat să transmită declaraţia Intrastat îşi
încetează sau întrerupe activitatea în cursul anului (faliment, cumpărare, închidere etc.).
Respectivul operator economic trebuie să informeze INS privind orice modificare
referitoare la starea juridică a firmei. Informarea se va face în scris şi va fi semnată şi
ştampilată de persoana abilitată de legea naţională în vigoare să reprezinte firma în cauză
şi se va transmite la Institutul Naţional de Statistică prin prin e-mail
(intrareg@insse.ro).

Sursa Intrastat – Manual pentru furnizarea de informatii statistice partea I – 2022

Articole recomandate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: