1. Schimburi intra-UE de bunuri ce trebuie declarate pentru sistemul Intrastat

Orice mişcare de bunuri dintr-un stat membru UE către România (importuri intra-UE) sau
din România către un stat membru UE (exporturi intra-UE) trebuie declarată pentru sistemul
Intrastat (cu câteva excepţii descrise în sub-secţiunea 5.2 „Schimburi de bunuri excluse din
sistemul Intrastat” în Manualul pentru Furnizorii de Informaţii Statistice – partea I şi în Partea
a II-a – Manualul extins).

2.Schimburi de bunuri excluse din sistemul Intrastat

Mişcări de bunuri excluse din sistemul Intrastat:
• Serviciile
• Bunuri aflate în tranzit
Bunurile aflate în circulaţie simplă între statele membre UE (tranzit) sunt bunuri exportate dintrun stat membru în altul, care, în drumul lor către statul membru de destinaţie, traversează
România sau fac opriri din motive legate numai de transportul bunurilor. Reambalarea sau
stocarea bunurilor nu sunt considerate opriri din motive legate de transportul bunurilor.
• Mişcări temporare
Acestea includ mişcările temporare de bunuri, pe perioade mai mici de 2 ani, cu condiţia ca
acestea să nu facă obiectul unor prelucrări viitoare şi să nu fie declarate pentru scopuri fiscale
în decontul de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările / achiziţiile intra-UE de bunuri
VIES. La acest capitol pot fi incluse bunurile destinate târgurilor şi expoziţiilor, utilajele pentru
construcţii, mijloacele de transport etc.
• Bunuri exportate ca mostre comerciale, materiale şi articole de publicitate etc, cu titlu gratuit.
• Schimbul de bunuri cu acele părţi ale statelor membre UE ce nu fac obiectul sistemului
statistic Intrastat (vezi Anexa 2).
• Reparaţiile (bunurile exportate / importate din / în România într-un / dintr-un stat membru
UE în vederea reparării şi bunurile importate / exportate în / din România după reparaţie
precum şi piesele de schimb care sunt încorporate în cadrul reparaţiei) (pentru mai multe
detalii privind reparaţiile a se vedea capitolul 5.1 „Aspecte generale ale prelucrării
bunurilor” din Manualul pentru Furnizorii de Informaţii Statistice Intrastat – partea a II-a
– Manualul extins).
• Bunuri exportate către enclave teritoriale sau dinspre acestea. În general, teritoriul economic al
unei ţări include orice enclavă teritorială (ambasade, tabere militare străine şi alte
amplasamente) localizată fizic între graniţele geografice ale altei ţări şi exclude enclavele altor
ţări localizate între propriile graniţe geografice. Prin urmare, mişcarea bunurilor între un stat
membru UE şi enclavele sale din alte state membre UE este considerată drept flux intern şi
trebuie exclus din importurile şi exporturile intra-UE ale acelui stat membru. Astfel de fluxuri
sunt de asemenea excluse din statistica comerţului de bunuri ale ţării gazdă (ţară ce conţine
enclavele teritoriale ale altor ţări în interiorul graniţelor sale geografice).
Transferurile ulterioare de bunuri din enclave către statul membru UE gazdă trebuie să fie
înregistrate în momentul transferului drept importuri intra-UE ale ţării gazdă şi drept exporturi
intra-UE ale ţării căreia îi aparţin aceste enclave.

• Comerţul triunghiular, în situaţia în care bunurile nu sunt importate pe teritoriul naţional al
României din alte state membre UE sau nu sunt exportate către alt stat membru UE din
România (România este intermediar).
Termenul de comerţ triunghiular este utilizat în următoarea situaţie:
Există trei operatori economici A, B şi C cu sedii în diferite state membre ale UE. Operatorul
economic A vinde bunuri către operatorul economic B, care, la rândul lui, le vinde operatorului
economic C. Bunurile sunt exportate direct de la A la C.
Pentru statisticile Intrastat, operatorii economici A şi C trebuie să declare mişcarea de bunuri în
statul membru de care aparţin. Pentru B, această operaţiune nu trebuie declarată în sistemul
Intrastat, întrucât nu există o mişcare de bunuri pe teritoriul acestei ţări.


Notă: există mai multe variante pentru diagrama prezentată mai sus. În Manualul pentru
Furnizorii de Informaţii Statistice -partea a II-a – Manualul extins, aceste aspecte privind
mişcările de bunuri, dintre România şi alte state membre UE, ce trebuie sau nu trebuie declarate
în sistemul Intrastat, sunt tratate detaliat printr-o serie de cazuri speciale şi exemple.

Sursa Intrastat – Manual pentru furnizarea de informatii statistice partea I – 2022

Articole recomandate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: