Subiect: intrastat, obligatia de raportare in intrastat, depunere intrastat
Declaraţia statistică Intrastat este obligatorie potrivit prevederilor legale naţionale şi europene
în vigoare, pentru schimburile de bunuri dintre România şi celelalte state membre ale Uniunii
Europene.
Din punct de vedere statistic, bunurile care sosesc pe teritoriul naţional al României din
alte state membre UE sunt denumite importuri intra-UE, iar bunurile care părăsesc
teritoriul naţional al României către alte state membre UE sunt denumite exporturi intraUE.


Cine trebuie să declare şi pentru ce flux de bunuri?

În scopul satisfacerii nevoilor utilizatorilor de date statistice, fără a impune obligaţii excesive
furnizorilor de informaţii statistice Intrastat, statele membre UE definesc în fiecare an praguri
statistice de excludere, exprimate în valori anuale ale schimburilor intra-UE de bunuri, sub al
căror nivel operatorii economici sunt scutiţi de a furniza orice informaţie pentru sistemul statistic
Intrastat.
În România, pentru anul 2022, operatorii economici obligaţi să completeze şi să transmită
la INS declaraţia statistică Intrastat sunt cei care au realizat un volum al exporturilor
intra-UE de bunuri mai mare de 900.000 lei şi/sau un volum al importurilor intra-UE de
bunuri mai mare de 900.000 lei.


Prin urmare,
• Un operator economic ale cărui importuri intra-UE de bunuri sunt egale sau mai mari de
900.000 Lei este obligat să declare pentru fluxul de import intra-UE (introduceri).
• Un operator economic ale cărui exporturi intra-UE de bunuri sunt egale sau mai mari de
900.000 Lei este obligat să declare pentru fluxul de export intra-UE (expedieri).
Un operator economic poate avea obligaţia de a declara pentru sistemul Intrastat pentru ambele
fluxuri sau numai pentru unul din fluxuri, în funcţie de nivelul valoric al schimburilor sale intraUE.
Surse de informaţii pentru sistemul Intrastat


În anul 2022, operatorii economici obligaţi să declare pentru sistemul statistic Intrastat sunt
stabiliţi pe baza datelor înscrise în declaraţiile Intrastat şi în deconturile de TVA şi declaraţiile
recapitulative privind livrările / achiziţiile intracomunitare de bunuri (formular 390 – VIES)
depuse pentru anul 2021 la Ministerul Finanţelor.


Operatorii economici care devin furnizori de informaţii statistice Intrastat în anul în curs sunt
monitorizaţi pe baza datelor înscrise în deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind
livrările / achiziţiile intracomunitare de bunuri (390 – VIES) depuse la Ministerul Finanţelor.
Trebuie reţinut faptul că schimbul de informaţii dintre Ministerul Finanţelor şi Institutul
Naţional de Statistică se desfăşoară într-un singur sens. Ministerul Finanţelor furnizează
Institutului Naţional de Statistică informaţii din deconturile de TVA şi declaraţiile
recapitulative privind livrările / achiziţiile intracomunitare de bunuri (390 – VIES), însă
Institutul Naţional de Statistică nu furnizează informaţii statistice la nivel de operator economic
din declaraţiile Intrastat către Ministerul Finanţelor

Tipuri de declaraţii statistice în funcţie de valoarea anuală a schimburilor intra-UE de bunuri

Tip de declaratieImporturi intra-UEExporturi intra-UE
Nu există obligaţia de a transmite
Declaraţia statistică Intrastat la INS
mai mici de 900.000 leimai mici de 900.000 lei
Declaraţie standard, în care se
completează toate informaţiile, mai
puţin valoarea statistică
egale sau mai mari de
900.000 lei şi mai mici
de 10.000.000 lei
egale sau mai mari de
900.000 lei şi mai mici de
20.000.000 lei
Declaraţie extinsă, în care se
completează toate informaţiile,
inclusiv valoarea statistică
egale sau mai mari de
10.000.000 lei
egale sau mai mari de
20.000.000 lei

Remarcă: Dacă un operator economic este obligat să transmită declaraţii statistice Intrastat
pentru ambele fluxuri, este posibil ca pentru unul din fluxuri să aibă obligaţia de transmitere
pentru declaraţia standard, iar pentru celălalt flux să aibă obligaţia de transmitere pentru
declaraţia extinsă. În acest caz, este permisă transmiterea declaraţiei extinse pentru ambele
fluxuri.
Declaraţia statistică Intrastat trebuie transmisă de operatorii economici care au depăşit pragul
valoric Intrastat în anul 2021 sau îl depăşesc în cursul anului 2022, separat pentru importuri
intra-UE şi exporturi intra-UE de bunuri. Astfel, aceşti operatori economici devin Furnizori de
Informaţii Statistice Intrastat.
Pentru anul 2022, Furnizorii de Informaţii Statistice Intrastat sunt:
a) operatorii economici care au avut obligaţia de raportare în sistemul statistic Intrastat pentru
întregul an 2021 şi care pe tot parcursul anului 2021 au realizat un nivel al schimburilor intraUE de bunuri superior nivelului pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul 2022, separat
pentru fiecare flux. Aceştia completează şi transmit declaraţia statistică Intrastat pentru întregul
an 2022;
b) operatorii economici care au dobândit obligaţia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat
în cursul anului 2021, prin depăşirea pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul 2021,
separat pentru fiecare flux. Aceştia completează şi transmit declaraţia statistică Intrastat pentru
întregul an 2022;
c) operatorii economici care depăşesc nivelul pragurilor valorice Intrastat în cursul anului
2022, separat pentru fiecare flux. Obligaţia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat a
acestora intervine în luna în care valoarea cumulată, de la începutul anului 2022, a schimburilor
intra-UE de bunuri depăşeşte nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul 2022,
separat pe cele două fluxuri.
Aceste reguli sunt aplicabile în egală măsură:

 • operatorilor economici a căror valoare anuală a schimburilor intra-UE de bunuri depăşeşte
  pragul Intrastat,
 • operatorilor economici care iniţiază schimburi intra-UE de bunuri pentru prima dată în anul
  2022 şi
 • operatorilor economici nou înregistraţi în scopuri de TVA (au cod unic de identificare
  fiscală).

Pragul pentru declararea valorii statistice se aplică acelor Furnizori de Informaţii Statistice
Intrastat care în anul 2021 sau în anul 2022 ȋnregistrează valori anuale peste nivelul pragului
valoric Intrastat stabilit pentru valoarea statistică: pentru anul 2022 acest prag este de 10.000.000
lei pentru importuri intra-UE şi respectiv 20.000.000 lei pentru exporturi intra-UE. Această
regulă este stipulată în legislaţia UE, având ca principal obiectiv reducerea sarcinilor de
raportare pentru întreprinderile mici şi mijlocii.
De reţinut faptul că pragurile statistice pot avea valori diferite pentru fiecare flux în parte
(import intra-UE/export intra-UE) şi se actualizează în fiecare an. INS publică pragurile
statistice pentru anul următor în Monitorul Oficial al României Partea I în luna decembrie a
anului în curs.
Trebuie reţinute câteva aspecte foarte importante:
Există trei condiţii pentru ca un operator economic să devină Furnizor de Informaţii Statistice:

 • Este înregistrat în scopuri de taxă pe valoare adăugată (are cod de identificare fiscală);
 • Realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
 • Valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene,
  pentru fiecare din cele două fluxuri, import intra-UE şi respectiv, export intra-UE, depăşeşte
  valoarea pragului Intrastat stabilit pentru fiecare an.
  Operatorii economici care în cursul unui an de referinţă au efectuat schimburi de bunuri cu
  statele membre ale Uniunii Europene, a căror valoare cumulată de la începutul anului, separat
  pentru fluxul de export şi respectiv, fluxul de import de bunuri, depăşeşte valoarea pragurilor
  Intrastat stabilite pentru anul de referinţă, trebuie să completeze şi să transmită la Institutul
  Naţional de Statistică, declaraţii statistice Intrastat începând cu luna în care pragurile au fost
  depăşite şi pentru tot anul următor anului de referinţă .
  Datele privind importurile intra-UE şi exporturile intra-UE de bunuri, de la începutul anului
  până la sfârşitul lunii precedente celei în care pragul statistic Intrastat a fost depăşit, nu trebuie
  raportate pentru sistemul Intrastat.
 • Conform Legii nr. 422/2006, termenul legal de transmitere a declaraţiilor statistice Intrastat este
  de 15 zile calendaristice de la expirarea lunii de referinţă.
 • Când un operator economic depăşeşte pragul statistic Intrastat, acesta devine obligat să
  completeze şi să transmită declaraţia Intrastat separat pentru importuri intra-UE şi/sau exporturi
  intra-UE de bunuri (fără a fi atenţionat Institutul Naţional de Statistică sau de direcţiile
  teritoriale de statistică să facă acest lucru), pentru prima dată pentru datele aferente lunii în
  care pragul de excludere pentru fiecare flux în parte a fost depăşit.

Sursa Intrastat – Manual pentru furnizarea de informatii statistice partea I – 2022

Articole recomandate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: