Documente necesare:

 • Dovada Rezervării Denumirii
 • Cărtile de identitate ale membrilor fondatori
 • Dovada sediului & Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor (dacă este cazul)
 • Dovada patrimoniului iniţial
 • Cazierul fiscal al membrilor fondatori sau Certificat fiscal pentru persoane juridice
 • Act constitutiv + Statut (intocmite notar)

Etapele infiintarii unui ONG

1. REZERVAREA DENUMIRII – 36 Lei

Rezervarea denumirii si disponibilitati ONG-ului (asociatie sau fundatie) se face la Ministerul Justitiei.

În vederea rezervării denumirii, este necesară completarea unei cereri (model în Anexa la Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 954/2000, modificat şi completat prin OMJ nr. 2534/2012) şi anexarea dovezii în original a achitării tarifului de 36 lei la orice unitate a Trezoreriei (de către persoanele juridice, la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul fiscal), în contul 20A365000 – „Alte venituri”.

Rezervarea denumirii are valabilitate 3 luni, prelungirea rezervării denumirii costa 18 lei si se prelungeste cu inca 3 luni.

Cererea se depune la Registratura generală a Ministerului Justiţiei (program L-V : 9.30 -12;13.00 -16.00) ori se transmite prin poştă, termenul de soluţionare fiind de 5 zile de la data primirii cererii.

Informaţii procedurale şi eliberarea dovezilor de disponibilitate a denumirii: programul de lucru cu publicul la nivelul Serviciului comunicare şi relaţii publice: Luni – Vineri,  între orele 10,00-12,00; Marţi şi Joi, între orele 14,00-16,00.

Ghid de completare a cererii de eliberare a dovezii privind disponibilitatea denumirii

**Denumirile organizațiilor deja înființate, precum şi cele pentru care a fost eliberată şi este valabilă dovada disponibilităţii şi rezervării, pot fi consultate pe site MJ, în format PDF şi XLSX, la adresa: http://www.just.ro/registrul-national-ong/

Formularul cererii este disponibil la adresa: http://www.just.ro/transparenta-decizionala/formulare/.

2. SEDIUL ONGULUI

Spatiu pentru sediul social poate fi orice apartament sau casa/vila pentru care s-a obtinut dreptul de folosinta printr-un contract de imprumut de folosinta – comodat sau contract de inchiriere

Trebuie avut in vedere faptul ca pentru apartamente, indiferent ca sunteti proprietar sau l-ati obtinut prin una dintre metodele mai sus mentionate, trebuie sa completati si un Acord Asociatie de proprietari si vecini. De asemenea, daca proprietarul este persoana fizica se cere, numai in cazul in care se opteaza pentru inchiriere, inregistrarea contractului la Administratia Finantelor Publice de care apartine proprietarul.

Alaturi de contractul optat se mai anexeaza urmatoarele documente, dupa caz, in copie cu emblema conform cu originalul: CI propietar, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, hotărârea judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, proces verbal de recepţie a construcţiei, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, contract de schimb, contract de închiriere daca este cazul unei, subînchirieri, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar etc.

3. CONSTITUIREA PATRIMONIULUI

Patrimoniul legal necesar infiintarii ONG-ului  se constituie prin depunerea banilor la o unitate CEC la alta únitate bancara. Trebuie sa completati un formular si sa anexati o copie dupa actul constitutiv autentificat sau atestat. Se obtine o chitanta doveditoare. Banii raman blocati la CEC/banca pana la obtinerea sentintei de infiintare, cind veti putea transfera banii intr-un cont bancar.

La infiintarea unei Asociatii este nevoie de un patrimoniu relativ mic – este vorba de o valoare similara  cu cel putin un salariu minim brut pe economie (Art. 6, alin. (1), Legea nr. 246 din 18 iulie 2005).

Pe de alta parte, la infiintarea unei Fundatii  patrimoniul existent la data constituirii trebuie sa fie similar cu valoarea a cel putin 100 de ori a salariului minim brut pe economie (Art. 15, Ordonanta nr. 26/2000).

4.  INTOCMIREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI

Pentru infiintare va sunt necesare un Statut (care defineste scopul si obiectivele asociatiei, patrimoniul, sediul, drepturile membrilor etc.) si un Act constitutiv (care consfinteste hotararea fondatorilor de infiintare a Asociatiei/Fundatiei  si desemneaza organele de conducere). Actul constitutiv si statutul se autentifica la notar, in mai multe exemplare fiecare.

Spre deosebire de Asociatie, pentru infiintarea unei Fundatii este nevoie de o singura persoana. Varsta minima pentru calitatea de membru al unei ONG (membru simplu, fondator sau membru in Consiliul Director) este 16 ani.

Recomandare!!! Cereti notarului mai multe exemplare din actele intocmite

5.  DEPUNEREA DOSARULUI LA JUDECATORIE

 • Puneti intr-un dosar carton cu sina actele de mai sus si mergeti cu dosarul la judecatorul de serviciu de la Judecatoria pe raza careia se afla sediul, pentru verificare. Vedeti daca dosarul este complet, sau ce mai trebuie adus.
 • Achitati taxa juridica la Directia de Finante Publice Locale (DFPL) pe raza careia se afla Judecatoria.
 • Depuneti dosarul complet, insotit de timbru judiciar la Judecatorie. Termenul de judecata este in mod normal de 3 zile, maxim 1 saptamana (este procedura de urgenta). Nu lipsiti la termen! In mod normal pronuntarea se poate face si in absenta, dar daca Presedintele completului doreste sa va mai intrebe ceva, e bine sa fiti de fata. Ca sa nu spunem ca e si o dovada de seriozitate din partea voastra…
 • Daca totul e in regula, pronuntarea Sentintei  civile se da in aceeasi sedinta. Daca nu, primiti termen in cateva zile. Dupa pronuntare, trebuie sa treaca 5 zile pana ce Sentinta sa devina definitiva si irevocabila.

6.  ELIBERAREA COPIEI DE PE SENTINTA CIVILA

 • La 2 saptamani dupa pronuntare, depuneti cerere la Judecatorie pentru eliberarea Sentintei civile (avizului de functionare) si a Certificatului de Inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (RAF). Model de cerere se obtine de la Grefierul de serviciu.
 • Platiti la CEC taxa pentru eliberarea unui numar de copii autentificate dupa Sentinta civila (SFAT: e bine sa cereti 4-5 copii).
 • Ridicati de la Judecatorie Sentinta si Certificatul, autentificate + copiile autentificate, si Certificatul de inscriere in RAF.

7.  ATRIBUIREA DE COD FISCAL

 • Pentru a putea desfasura operatiuni financiare aveti nevoie de un Cod Fiscal (atentie: organizatiile non-profit nu primesc si numar de inregistrare in Registrul Comertului, asa cum au societatile comerciale!)
 • La Directia Finantelor Publice Locale de care apartine imobilul in care aveti sediul, depuneti dosar cu: Statut, Act constitutiv, Sentinta civila (aviz de functionare), Certificatul de inscriere in RAF (toate in copie), timbru fiscal,  cereri completate (pe care vi le da inspectorul fiscal). Termen: 14 zile

8.  OBLIGATORIU: STAMPILA SI IMPRIMATE CU REGIM SPECIAL

 • Stampila este necesara pentru a insoti practic orice semnatura a membrilor consiliului director si chiar pentru deschiderea contului bancar. Apoi ar trebui sa va comandati facturier si chitantier.

9. DESCHIDEREA CONTULUI BANCAR

 • Ca sa puteti efectua operatiuni financiare, deschideti cont la orice banca va convine. Contul se deschide pe loc: mergeti la primul ofiter de credit liber, avand la voi Sentinta civila si Codul Fiscal, in copie legalizata (care se va inapoia) si inca o copie xerox (care se retine) precum si dovada de depunere a patrimoniului in original. In cazul in care depunerea s-a facut printr-o únitate CEC transferati prin Ordin de plata la banca, banii depusi . Operatiunea dureaza circa 3 zile. Banii se deblocheaza astfel si se pot utiliza pentru nevoile Asociatiei.

Pasul 10: ALTELE

 • Cereti la Ministerul Justitiei sa vi se comunice numarul de inregistrare in registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial (nu este taxa si nici formular-tip pentru asta). Este diferit de numarul din RAF-ul de la Judecatorie.

LEGISLATIE UTILA

Recomadaro